PERUBAHAN JADUAL WAKTU GOOGLE CLASSROOM TINGKATAN PERALIHAN,TINGKATAN SATU, TINGKATAN DUA DAN TIGA BERMULA 25 JANUARI 2021 预备班至中三最新网课时间表 (2021年1月25日开始生效)

pdpr_per_2021

pdpr_t1_2021

pdpr_t2_2021

pdpr_t3_2021